Ελλάδα 2014 - Θεοτοκοπουλος, Απλό Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
15,50€
Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά φεγιέ και περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, το φεγιέ της συγκεκριμένης σειράς και ένα πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2014 - Ωδικά Πτηνά, Απλό Λεύκωμα

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29,50€
Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει τους Φακέλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2014 - Ωδικά Πτηνά της Ελληνικής Υπαίθρου, ΦΠΗΚ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18,50€
Ειδικά εικονογραφημένοι φάκελοι που κυκλοφορούν παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων, έχουν επικολλημένα τα γραμματόσημα της σειράς, τα οποία είναι σφραγισμένα με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.

Ελλάδα 2014 - Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απλό Λεύκωμα

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
24,50€
Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει ένα Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ένα πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2014 - Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΦΠΗΚ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
12,50€
Ειδικά εικονογραφημένοι φάκελοι που κυκλοφορούν παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων, έχουν επικολλημένα τα γραμματόσημα της σειράς, τα οποία είναι σφραγισμένα με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.

Ελλάδα 2013 - Ενσωμάτωση Αγίου Όρους, ΦΠΗΚ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
6,50€
Ειδικά εικονογραφημένοι φάκελοι που κυκλοφορούν παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων, έχουν επικολλημένο το γραμματόσημο της σειράς, το οποίο είναι σφραγισμένο με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.

Ελλάδα 2013 - Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ΦΠΗΚ

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5,50€
Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, Φάκελλος Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ).

Ελλάδα 2013 - Εθνικά Ιστορικά Γεγονότα 1913, Απλό Λεύκωμα

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
26,50€
Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που περιέχει τρεις Φακέλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας της Σειράς, τα έξι γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2011 - Έλληνες Χαράκτες, Λεύκωμα Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
28,50€
Έλληνες Χαράκτες. Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που περιλαμβάνει μία πλήρη σειρά γραμματοσήμων, ένα Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και το πληροφοριακό φυλλάδιο της σειράς.

Ελλάδα 2011 - 150 χρόνια έκδοση γραμματοσήμου, Λεύκωμα Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
39,50€
Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που περιέχει ένα Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ένα πληροφοριακό έντυπο της σειράς αυτής.

Ελλάδα 2011 - Ελληνική Ναυτιλία, Λεύκωμα Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29,50€
Ελληνική Ναυτιλία. Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που περιέχει ένα Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ένα πληροφοριακό έντυπο της σειράς αυτής.

Ελλάδα 2004 - Ολυμπιονίκες 1896-1912, Λεύκωμα σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων 2004, Έλληνες Ολυμπιονίκες 1896-1912. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα πέντε καινούργια γραμματόσημα της σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2004 - Όψεις Ολυμπιακών Πόλεων, Λεύκωμα σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων 2004, Όψεις Ολυμπιακών Πόλεων. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα έξι καινούργια γραμματόσημα της σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2003 - Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Αθηνά και Φοίβος, Set Album

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004, Αθηνά και Φοίβος. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, το φεγιέ της συγκεκριμένης σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2003 - Προστασία Περιβάλλοντος, Λεύκωμα Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
38,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Προστασία Περιβάλλοντος. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα τέσσερα νέα γραμματόσημα της σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2003 - Επαγγέλματα που χάνονται, Λεύκωμα Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
42,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Επαγγέλματα που χάνονται. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα έξι νέα γραμματόσημα της σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2002 - Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Αρχαία Ολυμπία, Album

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29,50€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004. Λεύκωμα που περιέχει τον Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, το φεγιέ της συγκεκριμένης σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.

Ελλάδα 2001 - Επέτειοι, Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
45,00€
Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Επέτειοι 2001. Λεύκωμα που περιέχει δύο Φακέλλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα επτά καινούργια γραμματόσημα της σειράς και πληροφοριακό έντυπο.