Όλες οι Χώρες – 32 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2019

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
125,00€
1

Όλες οι Χώρες – 29 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2018

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
109,00€
Συλλογή 29 νομισμάτων 2 Ευρώ 2018 από 16 χώρες της ευρω-ζώνης.

Όλες οι Χώρες – 26 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2017

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
95,00€
1

Όλες οι Χώρες – 25 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2016

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
99,00€
1

Όλες οι Χώρες – 29 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2015

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
115,00€
1

Όλες οι Χώρες – 22 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2014

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
94,00€
1

Όλες οι Χώρες – 17 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2013

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72,00€
1

Όλες οι Χώρες – 37 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2004-2012

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
175,00€
1