Κατάλογος νομισμάτων Ευρώ, έκδοση 2019 (στα Αγγλικά)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
16,50€
Πλήρης κατάλογος νομισμάτων Ευρώ εκδοθέντων από το 1999 μέχρι 31.12.2018 στα Αγγλικά.

Κατάλογος νομισμάτων Ευρώ, έκδοση 2017 (στα Γαλλικά)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9,50€
Πλήρης κατάλογος νομισμάτων Ευρώ εκδοθέντων από το 1999 μέχρι 31.12.2016

Κατάλογος νομισμάτων Ευρώ, έκδοση 2015 (στα Γαλλικά)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9,50€
Πλήρης κατάλογος νομισμάτων Ευρώ εκδοθέντων από το 1999 μέχρι 31.12.2014

Κατάλογος νομισμάτων Ευρώ, έκδοση 2014 (στα Γερμανικά)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
9,50€
Πλήρης κατάλογος νομισμάτων Ευρώ εκδοθέντων από το 1999 μέχρι 31.12.2013