Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Lion of Mortimer, 2020 (blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
The Queen's Beasts, The White Lion of Mortimer 2020 UK 5 pounds Brilliant Uncirculated Coin. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm.

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Falcon (Γεράκι), 2019 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
Falcon of Plantagenets, 2019, Brilliant Uncirculated in blister. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm, Face Value: GBP 5

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Lion of England, 2019 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
1

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Dragon of Wales, 2018 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
Red Dragon of Wales, 2018, Brilliant Uncirculated in blister. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm, Face Value: GBP 5

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Ταύρος του Clarence, 2018 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
Black Bull of Clarence, 2018, Brilliant Uncirculated in blister. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm, Face Value: GBP 5

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Lion of England, 2017 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
Lion of England, 2017, Brilliant Uncirculated in blister. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm, Face Value: GBP 5

Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Unicorn of Scotland, 2017 (BU in blister)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
19,50€
Unicorn of Scotland, 2017, Brilliant Uncirculated in blister. Metal: Copper/Nickel, Weight: 28,28g, Diameter: 38,61mm, Face Value: GBP 5