Πλήρης συλλογή 23 νομισμάτων 2 ευρώ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
168,00€
1

Ελλάδα – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (proof)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
195,00€
1

Πορτογαλία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (BU in capsule)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11,00€
1

Γαλλία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (proof)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
34,00€
1

Μάλτα – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (coin card)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
68,00€
1

Γερμανία – 2 Ευρώ BU, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (A,D,F,G,J)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29,50€
1

Γαλλία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (coin card)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18,00€
1

Ολλανδία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (coin card)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
36,00€
1

Πορτογαλία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (coin card)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
18,00€
1

Γαλλία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (BU in capsule)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
11,00€
1

Ολλανδία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
29,50€
1

Λιθουανία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4,80€
1

Λετονία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4,50€
1

Εσθονία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
4,50€
1

Ιρλανδία – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
5,90€
1

Ελλάδα – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3,50€
1

Ελλάδα – 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (rolls)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
65,00€
1

Αυστρία - 2 Ευρώ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022 (unc)

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
3,50€
1