Πλήρης συλλογή 23 νομισμάτων 2 ευρώ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS, 2022

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
153,50€ 155,00€
1

Όλες οι Χώρες – 26 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2022

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
128,50€ 130,00€
1

Όλες οι Χώρες – 22 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2021

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
112,50€ 114,00€
1

Όλες οι Χώρες – 23 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2020

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
68,50€ 70,00€
1

Όλες οι Χώρες – 21 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2019

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
62,50€ 64,00€
1

Όλες οι Χώρες – 26 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2018

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
89,50€ 91,00€
1

Όλες οι Χώρες – 23 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2017

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
72,50€ 74,00€
1

Όλες οι Χώρες – 20 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2016

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
62,50€ 64,00€
1

Όλες οι Χώρες – 25 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2015

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
87,50€ 89,00€
1

Όλες οι Χώρες – 21 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2014

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
76,50€ 78,00€
1

Όλες οι Χώρες – 19 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2013

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
74,50€ 76,00€
1

Όλες οι Χώρες – 33 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2010-2012

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
90,50€ 92,00€
1

Όλες οι Χώρες – 29 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2004-2009

ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
96,50€ 98,00€
1