Μάλτα – 2 Ευρώ UNC, Αντιπροσώπευση της πλειοψηφίας, 2012

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU / UNC
Έτος έκδοσης: 2012
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
9,50

The second in the five-year series of 2 Euro Commemorative coins highlighting milestones in Malta’s constitutional history. As a result of the 1849 Constitution, Maltese citizens acquired the right to elect their own representatives on the Council of Government. However such elected members represented only a minority of the Council which was effectively controlled by the Governor, representing the British Government, and his nominated members. Political developments in continental Europe leading to the election of representative governments, were instrumental in generating a similar sentiment in Malta. This process culminated with the passing of the 1887 Constitution whereby the Maltese were allowed to elect the majority of members on the Council of Government. Thus, for the first time the Maltese were given an opportunity to exercise the powers of government in local matters.