Σλοβακία – 2 Ευρώ, Κύριλλος και Μεθόδιος, 2013

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU/UNC
Έτος έκδοσης: 2013
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
3,50

Οι Άγιοι Κύριλλος (κοσμικό όνομα Κωνσταντίνος) και Μεθόδιος (κοσμικό όνομα Μιχαήλ) ήταν αδέλφια, μοναχοί, με μεγάλη ιεραποστολική δράση. Σε αυτούς αποδίδεται ο εκχριστιανισμός των Σλάβων και η απόδοση γραφής στη σλαβική γλώσσα.