Γερμανία - 1000 Marks (red seals), Berlin 1910 (AU)

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Χαρτονομίσματα
Έτος έκδοσης: 1910
Ποιότητα: AU
15,00

This note was issued by Reichsbankdirektorium Berlin. It is dated 21 April 1910. Condition About Uncirculated.