Γερμανία - 50 Marks, Berlin 1919

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Χαρτονομίσματα
Έτος έκδοσης: 1919
Ποιότητα: AU
19,00

This note was issued by Reichsbankdirektorium Berlin. It is dated 24 June 1919. Condition About Uncirculated.