Γερμανία – 2 Ευρώ, Συνθήκη Ρώμης, 2007

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 Ευρώ
Έτος έκδοσης: 2007
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
6,00

This 2 Euro coin was issued on the occasion of the 50th anniversary of the Treaty of Rome. It shows the Treaty document signed by the six founding countries on a background evocating the paving (designed by Michelangelo) of the Piazza del Campidoglio in Rome, where the signing took place on 25 March 1957.