Βέλγιο – 2 Ευρώ, Μετεωρολογικό, 2013 - bag of 25 coins

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2013
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
68,00

Στο κέντρο του νομίσματος απεικονίζεται ο αριθμός 100. Το πρώτο μηδέν περιλαμβάνει τις συντομογραφίες KMI (Konigliches Meteorologisches Institut) και IRM (Institut Royal Meteorologique). Το δεύτερο μηδέν αντιπροσωπεύει τον ήλιο. Σταγόνες βροχής και νιφάδες χιονιού απεικονίζονται στα αριστερά του ήλιου. Το έτος 2013 εμφανίζεται στην άνω ακτίνες του ήλιου και η εθνικότητα (ΒΕ) αναγράφεται στις χαμηλότερες ακτίνες.