Ελλάδα 2001 - Πανίδα και Χλωρίδα, Λεύκωμα Γραμματοσήμων Σειράς

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Έτος έκδοσης: 2001
42,00

Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, Πανίδα και Χλωρίδα. Λεύκωμα που περιέχει δύο Φακέλλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα οκτώ καινούργια γραμματόσημα της σειράς και πληροφοριακό έντυπο.