Ελλάδα 2011 - 150 χρόνια έκδοση γραμματοσήμου, Λεύκωμα Σειράς

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Έτος έκδοσης: 2011
39,50

Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που περιέχει ένα Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ένα πληροφοριακό έντυπο της σειράς αυτής.