Ελλάδα 2014 - Ωδικά Πτηνά, Απλό Λεύκωμα

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Έτος έκδοσης: 2014
29,50

Μικρό τρίφυλλο λεύκωμα που κυκλοφορεί παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων και περιέχει τους Φακέλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, τα γραμματόσημα της συγκεκριμένης σειράς και ειδικό πληροφοριακό έντυπο.