Ελλάδα 2014 - Ωδικά Πτηνά της Ελληνικής Υπαίθρου, ΦΠΗΚ

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Γραμματόσημα
Έτος έκδοσης: 2014
18,50

Ειδικά εικονογραφημένοι φάκελοι που κυκλοφορούν παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων, έχουν επικολλημένα τα γραμματόσημα της σειράς, τα οποία είναι σφραγισμένα με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.