Μάλτα – 2 Ευρώ, Πρώτη πτήση από τη Μάλτα, 2015 (BU)

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU / UNC
Έτος έκδοσης: 2015
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: BU in capsule
13,00

The coin commemorates an important milestone in Maltese aviation history — the 100 years since the first flight from Malta. It was on 13 February 1915 that Captain Kilmer took off from the Grand Harbour on a seaplane that was carried by HMS Ark Royal. The plane landed in the harbour after a 55-minute flight. The coin depicts Captain Kilmer’s seaplane with Senglea Point, a prominent feature in the Grand Harbour, in the background. At the top the inscription ‘FIRST FLIGHT FROM MALTA’ in semi-circle. At the right the years ‘1915-2015’. At the bottom left the inscription ‘100TH ANNIVERSARY’ and at the bottom the initials of the designer ‘NGB’ (Noel Galea Bason). The coin’s outer ring depicts the 12 stars of the European flag.