Μάλτα – 2 Ευρώ, Ανακήρυξη της Δημοκρατίας, 2015

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 ευρώ
Έτος έκδοσης: 2015
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
4,50

Αναμνηστικό νόμισμα 2 Ευρώ της Μάλτας 2015, αφιερωμένο στην ανακήρυξη της Δημοκρατίας το 1974.