Ελλάδα - 50 Ευρώ χρυσό ΔΕΛΦΟΙ, 2015

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ χρυσά
Έτος έκδοσης: 2015
Ονομαστική αξία: 50 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Gold
95,00

Οι Δελφοί, κέντρο λατρείας του Απόλλωνα στους πρόποδες του Παρνασσού, ήταν ένα από τα σημαντικότερα πανελλήνια ιερά. Χάρη στο περίφημο μαντείο τους, με τους αμφίσημους χρησμούς της Πυθίας, οι Δελφοί απέκτησαν μεγάλη θρησκευτική και πολιτική σημασία για τους αρχαίους Έλληνες, για τους οποίους ήταν «ο ομφαλός της γης», αλλά και για όλο τον αρχαίο κόσμο. Στους Δελφούς διεξάγονταν τα Πύθια, οι δεύτεροι σε σημασία πανελλήνιοι αγώνες μετά τα Ολύμπια. Η πνευματικότητα των Δελφών αναδεικνυόταν ιδιαίτερα με τα ρητά που αφιέρωσαν στο ιερό οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδος («Γν?θι σαυτ?ν», «Μηδ?ν ?γαν»). Η ακτινοβολία των Δελφών αναβίωσε στους νεότερους χρόνους με τις Δελφικές Εορτές του Άγγελου Σικελιανού το 1927 και το 1930, αλλά και με τις σύγχρονες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.