Ιταλία – 2 Ευρώ, EXPO MILANO, 2015

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Commemorative 2 euro coins
Έτος έκδοσης: 2015
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
4,50

The designs depicts a composition symbolising the fertility of Earth: on a semicircle indicating the terrestrial sphere, a seed fed by the water waits to sprout; above the Earth, a vine, an olive twig and an ear grow from a tree trunk; around, the inscription “NUTRIRE IL PIANETA”; on the left the initials of the designer Maria Grazia Urbani, “MGU”; on the right, the monogram of Italian Republic “RI” and “R”, identifying the Mint of Rome; in the middle, logo of the EXPO MILANO 2015. The coin’s outer ring depicts the 12 stars of the European flag.