Πορτογαλία - 2 Ευρώ, Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2008

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2008
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
7,00

60η επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.