Αυστρία – 2 Ευρώ, Εθνική Τράπεζα Αυστρίας, 2016

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU / UNC
Έτος έκδοσης: 2016
Ονομαστική αξία: 2 Euro
4,50

Το νόμισμα απεικονίζει το θεό του εμπορίου Mercury (Ερμή)και τη θεά της τύχης Fortuna καθώς και την πρόσοψη της Τράπεζας στη Βιέννη που ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1816 επί αυτοκράτορος Franz Joseph Ι.