Φινλανδία - 2 Ευρώ, Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2008

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 ευρώ
Έτος έκδοσης: 2008
Ονομαστική αξία: 2 Euro
14,90

Το κέρμα, το οποίο σχεδιάστηκε από το γλύπτη Tapio Kettunen, απεικονίζει έναν άνθρωπο μέσα σε μια καρδιά και, κάτω από αυτήν, φέρει την επιγραφή "HUMAN RIGHTS". Στο εσωτερικό τμήμα του κέρματος, στο κάτω μέρος εμφανίζονται τα γράμματα "FI" που αντιπροσωπεύουν τη Φινλανδία, το μονόγραμμα "K" του γλύπτη και το σήμα του νομισματοκοπείου, ενώ στο επάνω μέρος εμφανίζεται το έτος κοπής (2008). Τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζονται στην εξωτερική περιφέρεια του κέρματος.