Αυστρία - 25 Ευρώ Silver Niob BU, η μέτρηση του Χρόνου, 2016

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 25 ευρώ Niobium
Έτος έκδοσης: 2016
Ονομαστική αξία: 25 Euro
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Silver-Niobium
Βάρος: 16,5 g
Διάμετρος: 34 mm
Καθαρότητα: 900
120,00

A BRIEF HISTORY OF TIMEKEEPING. The theoretical meaning of time may have long been a major subject of debate among philosophers, physicists and religious figures, but the more practical discipline of its measurement has proved to be less of a mystery. Dedicated to the history of chronometry, the latest ingenious addition to the Austrian Mint’s best-selling two-tone silver niobium coins, ‘Time’ uses its two-tone niobium core and outer silver ring to show a selection of timepieces throughout the ages.