Σλοβακία – 2 Ευρώ, Προεδρία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 2016

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 ευρώ
Έτος έκδοσης: 2016
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
4,10

Αναμνηστικό νόμισμα 2 Ευρώ της Σλοβακίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το 1ο εξάμηνο 2016.