Μεγάλη Βρεταννία - Britannia Six-Coin Silver Proof Set, 2016

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Britannnia αργυρά
Έτος έκδοσης: 2016
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 1 οz;1/2 oz;1/10 oz
210,00

The Britannia 2016 Six-Coin Set includes each coin from the largest one ounce Britannia to the fortieth-ounce coin, the smallest of the United Kingdom’s coins. It also includes the half-ounce, quarter-ounce, tenth-ounce and twentieth-ounce coins. In this design by sculptor Suzie Zamit Britannia is a strong figure, proud and patriotic, a warrior but in a protective, peace-keeping way. She represents British liberty and democracy, especially potent in times of national insecurity.