Ελλάδα - 6 Ευρώ αργυρό Proof, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2017

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2017
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
45,00

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, το 2017 ανακηρύχθηκε «Διεθνές έτος βιώσιμου τουρισμού για την ανάπτυξη». Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ο αναπτυξιακός ρόλος του βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μπορεί να συμβάλει στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική). O τομέας του τουρισμού συνδέεται στενά με άλλους τομείς και μπορεί να δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η σημασία του αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι περιλαμβάνεται σε τρεις από τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο διεθνής τουρισμός ειδικότερα προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, ενισχύει την αλληλοκατανόηση των λαών, φέρνοντάς τους σε επαφή με την πλούσια κληρονομιά και τις τοπικές αξίες διαφόρων πολιτισμών, και με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη.