Όλες οι Χώρες – 19 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2016

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 Ευρώ
Έτος έκδοσης: 2016
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
51,90

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Austria (National Bank of Austria), Estonia (Keres), Finland (Georg Henrik von Wright), Finland (Eino Leino), France (Francois Mitterrand), France (UEFA), Germany (Saxony, Zwinger, Dresdner), Greece (Dimitri Mitropoulos), Greece (Arkadi Monastery), Ireland (Hibernia), Italy (Plauto), Latvia (Vidzeme), Lithuania (Baltic Culture), Luxemburg (Bridge Charlotte), Portugal (Olympic Games RIO), Portugal (25th April Bridge), Slovakia (EU Presidency), Slovenia (Independence), Spain (Segovia).