Ελλάδα – 2 Ευρώ, Ενσωμάτωση Ιονιων Νήσων, 2014 (proof)

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins proof
Έτος έκδοσης: 2014
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Copper-Nickel
Όριο έκδοσης: 2.500
118,40

50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Η ε?νωση των Επτανη?σων με την Ελλα?δα η?ταν η πρω?τη διευ?ρυνση των συνο?ρων του νε?ου ελληνικου? κρα?τους. Μετα? απο? αιω?νες ξε?νης κυριαρχι?ας υπο? τους Ενετου?ς, Γα?λλους, Ρω?σους και Βρετανου?ς, τα Επτα?νησα ενσωματω?θηκαν στον εθνικο? κορμο? το 1864, ο?ταν η Βρετανι?α, με αφορμη? την α?νοδο του Γεωργι?ου Α ? στον ελληνικο? θρο?νο, αποφα?σισε να τα παραχωρη?σει στην Ελλα?δα.