Όλες οι Χώρες – 26 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2018

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins collections
Έτος έκδοσης: 2018
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
78,50

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Austria (Founding of the Republic), Cyprus (Crusiform Idol), Estonia (100 years of indepedence), Estonia (100 years Republic), Finland (Koli National Park), Finland (Finnish Sauna Culture), France (End of 1st World War), France (simon Veil), Germany (HELMUT SCHMIDT), Germany (BERLIN), Greece (Kostis Palamas), Greece (Dodecanese), Italy (Constitution), Italy (Ministry of Health), Latvia (Zemgale), Latvia (100 years of indepedence), Lithuania (Song and Dance festival), Lithuania (100 years of indepedence), Luxemburg (Costitution), Luxembourg (Grand Duke Guillaume Ist), Luxemburg (Grand Duke Henri), Malta (Cultural Heritage), Malta (Megalithic temple of Mnajdra), Portugal (National Printing House), Portugal (Botanical Garden), Slovakia (Slovak Republic), Slovenia (World Bee Day), Spain (50th birthday of King Felipe VI).