Μεγάλη Βρεταννία - Gold Proof Sovereign Four Coin Set, 2006

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Gold sovereigns
Έτος έκδοσης: 2006
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Gold
5.000,00

This set features a Proof quintuple-sovereign (five-pound coin), double-sovereign (two-pound coin), sovereign and half-sovereign. These proofs have been struck using specially selected blanks and highly polished dies. During striking, the coinage dies exert enormous pressure on the coin blank, with at least two separate blows (or strikes), ensuring that the impression has extra clarity. Complete with its own Certificate of Authenticity.