Μεγάλη Βρεταννία - 5 pounds, Falcon (Γεράκι), 2019 (BU in blister)

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Queen's Beasts (blister)
Έτος έκδοσης: 2019
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Copper-Nickel
14,90

Following the success of the lion, unicorn, dragon and bull, the Falcon of the Plantagenets takes its place alongside the heraldic beasts lining the entrance to Westminster Abbey at Her Majesty The Queen’s coronation. An emblem closely associated with the House of York, use of the falcon in heraldry originated with Edward III.