Γερμανία - 2 Ευρώ, Bundesrat (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο), 2019 (bag of 10)

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro bags of 10
Έτος έκδοσης: 2019
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
29,00

Γερμανία 2 ευρώ 2019, 70ή επέτειος της ίδρυσης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου («Bundesrat»). Στο σχέδιο απεικονίζεται ανάγλυφα με εξαιρετική λεπτομέρεια και μεγάλη ακρίβεια το κτίριο που στεγάζει το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Στο άνω ήμισυ του εσωτερικού τμήματος του κέρματος εμφαίνονται το διακριτικό σήμα του αντίστοιχου νομισματοκοπείου («A», «D», «F», «G» ή «J»), τα αρχικά του καλλιτέχνη και το έτος «2019». Στο κάτω ήμισυ του εσωτερικού τμήματος του κέρματος περιλαμβάνονται η ένδειξη «BUNDESRAT» και ο κωδικός της χώρας έκδοσης «D» (Γερμανία).