Γερμανία - 2 Ευρώ, Bundesrat (Ομοσπονδιακό Συμβούλιο), 2019

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Euro coins BU / UNC
Έτος έκδοσης: 2019
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
4,50

Γερμανία 2 ευρώ 2019, 70ή επέτειος της ίδρυσης του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου («Bundesrat»). Στο σχέδιο απεικονίζεται ανάγλυφα με εξαιρετική λεπτομέρεια και μεγάλη ακρίβεια το κτίριο που στεγάζει το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Στο άνω ήμισυ του εσωτερικού τμήματος του κέρματος εμφαίνονται το διακριτικό σήμα του αντίστοιχου νομισματοκοπείου («A», «D», «F», «G» ή «J»), τα αρχικά του καλλιτέχνη και το έτος «2019». Στο κάτω ήμισυ του εσωτερικού τμήματος του κέρματος περιλαμβάνονται η ένδειξη «BUNDESRAT» και ο κωδικός της χώρας έκδοσης «D» (Γερμανία).