Αργυρό Τετραδράδραχμο, Αθήνα 5ος αι. π.Χ.

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομισματικά
34,00

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ. ΑΡΓΥΡΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟ. Αθήνα, μέσα του 5ου αι. π.Χ. Πρώτη οψη: Κεφαλή Αθηνάς. Δεύτερη όψη: Γλαυξ και κλαδί ελιάς. Επιγραφή: ΑΘΕ.