Λουξεμβούργο - ERROR 2 € Guillaume I, 2018 - Edge lettering

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Euro sold out
Έτος έκδοσης: 2018
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
45,00

Luxemburg 2 Euro Guillaume Ist, 2018. Bi-Metal Blank Error Coin. Edge lettering only. Uncirculated. EXTREMELY RARE.