Βέλγιο – 2 Ευρώ, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, 2019 (proof)

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 euro sold out
Έτος έκδοσης: 2019
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: PROOF
58,50

Βέλγιο, 2 ευρώ 2019, 25η επέτειος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (EMI/ΕΝΙ). Στο εσωτερικό μέρος του νομίσματος, στα δεξιά, απεικονίζεται προσωπογραφία του Alexandre Lamfalussy, του πρώτου προέδρου του EMI/ΕΝΙ, κάτω από την οποία αναγράφεται το όνομά του. Αριστερά, στο κέντρο, εμφανίζεται το αρκτικόλεξο «EMI» και, από πάνω, το έτος 1994, που αναφέρεται στη χρονολογία κατά την οποία συστάθηκε το ίδρυμα και ορίστηκε ως πρώτος πρόεδρός του ο Lamfalussy. Κάτω από το αρκτικόλεξο «EMI», απεικονίζονται διάφορα κέρματα να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, με την ένδειξη «ευρώ», «ECU» και «BEF» από επάνω προς τα κάτω. Δεδομένου ότι πρόκειται για έκδοση του Βελγίου, επιλέχθηκε η ένδειξη «BEF», που αποτελεί το αρκτικόλεξο του πρώην εθνικού νομίσματος. Η αναπαράσταση αυτή έχει ως σκοπό να συμβολίσει τη μετάβαση από τα εθνικά νομίσματα σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, καθώς βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος ήταν η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του νέου νομίσματος. Στο άνω μέρος της αριστερής πλευράς του κέρματος εμφανίζεται η επιγραφή «European Monetary Institute».