Μεγάλη Βρεταννία - 2 ουγγιές αργυρό, Lion of Mortimer, 2020

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Queen's Beasts
Έτος έκδοσης: 2020
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 2 oz
Διάμετρος: 38.61 mm
Καθαρότητα: 999,9
59,00

Lion of Mortimer, Silver Bullion Coin 2020. Each coin contains 2 ounces (62,20 grams) of 0.9999 fine gold. Diametre 38,61mm. At the coronation of Her Majesty The Queen, ten heraldic beasts stood guard. The Queen’s Beasts, sculpted by James Woodford RA for the coronation ceremony held in Westminster Abbey in 1953, stand six feet tall. The heraldic creatures symbolised the various strands of royal ancestry brought together in a young woman about to be crowned queen.