Μεγάλη Βρεταννία - 1 oz αργυρό proof, Lion of Mortimer, 2020

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Queen's Beasts 2 Oz
Έτος έκδοσης: 2020
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 1 οz
98,50

The Queen's Beasts. The White Lion of Mortimer 2020 UK One Ounce Silver Proof Coin. Finished to Proof standard. Struck in 999 fine silver. Diametre 38,61mm. Limited Edition Presentation of 4,200 coins.

At the coronation of Her Majesty The Queen, ten heraldic beasts stood guard. The Queen’s Beasts, sculpted by James Woodford RA for the coronation ceremony held in Westminster Abbey in 1953, stand six feet tall. The heraldic creatures symbolised the various strands of royal ancestry brought together in a young woman about to be crowned queen.