Όλες οι Χώρες – 21 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2019

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Συλλογές 2 ευρώ
Έτος έκδοσης: 2019
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
68,00

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Estonia (150 years of first song festival), Estonia (University of Tartu), France (Berlin Wall), Germany (Bundesrat), Germany (Berlin Wall), Greece (Andreas Kalvos), Greece (Manolis Andronikos), Ireland (100 years Dail Eireann), Italy (Leonardo da Vinci), Latvia (The Rising Sun), Lithuania (Sutartines folk music), Lithuania (Samogitia), Luxemburg (Grand Duchess Charlotte), Luxemburg (Voting Right), Malta (Hagrat Temples), Malta (Nature and environment), Portugal (Ferdinand Magellan), Portugal (The discovery of Madeira), Slovakia (Milan Rastislav Stefanik), Slovenia (University of Ljubljana), Spain (The old town of Avila).