Γαλλία - 50 Ευρώ χρυσό, GUERNICA - PICASSO, 2020

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ χρυσά
Έτος έκδοσης: 2020
Ονομαστική αξία: 50 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Gold
Βάρος: 7,78 g
Καθαρότητα: 999
Όριο έκδοσης: 1.500
950,00

The obverse of the coin shows the painting Guernica where it has been painted: Picasso’s workshop located on 7, GrandsAugustins street in Paris, close to Monnaie de Paris. The painting is fully visible. The title of the art work and the name of the painter are visible on the wood beam which supports the roof of the workshop. The stamp « Chefs d’?uvre des musees » has been added on the top left. The reverse is common to the series, it shows a mix of some French museums views.