Μάλτα – 2 Ευρώ, ΕΙΡΗΝΗ, 2017 (rolls 25 coins)

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
2 Ευρώ ρολά
Έτος έκδοσης: 2017
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
94,50

The second in a series of five coins under the programme entitled ‘From Children in Solidarity’. The coin reverse shows the common 2 euro side, while the obverse (national side) shows two young children holding the Maltese flag with the dove of peace flying overhead. The winning design for this year was submitted by 12 year old Katya Muscat. The coin’s engraver, Noel Galea Bason, converted the design to make it suitable for coining whilst remaining faithful to the qualities of an artwork produced by a young hand.