Μεγάλη Βρεταννία - Χρυσό 1/4 oz, Greyhound of Richmond, 2021

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα διεθνή
Έτος έκδοσης: 2021
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Gold
Βάρος: 1/4 oz
Διάμετρος: 22 mm
Καθαρότητα: 999,9
601,80

The 2021 UK Queen's Beasts The White Greyhound of Richmond 1/4 oz Gold Coin is the tenth and final release from the exclusive Royal Mint bullion range. The coin's reverse features a beautiful depiction of the White Greyhound of Richmond with a shield showing the crowned Tudor rose. The obverse design depicts the fifth portrait of Queen Elizabeth II, and the monetary denomination of £25. Both the obverse and reverse are designed by British Coin Designer Jody Clark, creator of the latest definitive portrait of The Queen on UK coinage. Minted by The Royal Mint. Fifth portrait of Queen Elizabeth II.