Αυστραλία - Αργυρό 1 oz, Έτος του βοδιού, 2021

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα αργυρά 1 Oz / 30 gr
Έτος έκδοσης: 2021
Ποιότητα: BU
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 40,6 mm
Καθαρότητα: 999,9
34,50

Year of the Ox, 2021. Chinese zodiac sign. Silver coin Brilliant Uncirculated 1 ounce. Purity Ag 999.9/1000, weight 31.10 g, diameter 45.60 mm. These coins celebrate the Year of the Ox, the second animal in the 12-year cycle of the Chinese zodiac, and are a part of the Perth's Silver Lunar Series III. A landmark coin series of the highest regard. Comes in a protective plastic capsule. Limited mintage cap of 300,000 coins. Obverse: Portrays the Jody Clark likeness of Her Majesty Queen Elizabeth II, surrounded by the date, face value Silver weight and purity. Reverse: Portrays a stylized representation of an ox with its calf. Also included in the design is the Chinese character for "ox", the inscription "OX 2021" and The Perth Mint's "P" mint mark.