Γαλλία - 250 Ευρώ αργυρό, VAN GOGH - Αυτοπροσωπογραφία, 2020

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2020
Ονομαστική αξία: 250 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 507 g
Καθαρότητα: 999,9
Όριο έκδοσης: 300
1.990,00

During his career, the impressionist painter Vincent Van Gogh realised a quarantine of self-portraits. The artist’s portrait that we are presenting here is a 1889 creation. It shows the painter’s left profile. Therefore, the mutilated ear is not visible. To create his art works, Van Gogh observed his mirror image. The painting is an oil on canvas. In this head-and-shoulders view, the artist is wearing a jacket. Our attention is called by the face of Van Gogh. His facial features are hard and his rimmed eyes seem anxious. The dominant colour, the turquoise blue and the absinth green contrast with the fiery orange of his hair and beard. The undulating hair and beard of the artist echo with the hallucinatory arabesques of the background. Dimentions 60 mm x 96 mm x 9 mm.