Ελλάδα 2019 - Πτηνά της Ελληνικής Φύσης, ΦΠΗΜ

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Έτος έκδοσης: 2019
Ποιότητα: UNC
16,00

Φάκελος Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας, Πτηνά της Ελληνικής Φύσης. Ειδικά εικονογραφημένοι φάκελοι που κυκλοφορούν παράλληλα με τη σειρά γραμματοσήμων, έχουν επικολλημένα τα Γραμματόσημα της Σειράς, τα οποία είναι σφραγισμένα με την ειδική σφραγίδα Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.