Γαλλία - 10 Ευρώ αργυρό Proof, Champs-Elysees, 2020

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα ευρώ αργυρά
Έτος έκδοσης: 2020
Ονομαστική αξία: 10 Euro
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 22,2 g
Διάμετρος: 37 mm
Καθαρότητα: 900
Όριο έκδοσης: 2.500
295,00

CHAMPS-ELYSEES 10 EURO SILVER COIN. The most beautiful avenue in the World. Linking the Concorde Place to the Arc of Triumph, the Champs-Elysees Avenue stretches over nearly 2 km in the heart of Paris. In the 17th century, Le Notre, Louis XIV's gardener, laid the first stones in this marshy area. It was then part of the ascent of what is known as "the most beautiful avenue in the world". The Champs-Elysees Avenue is full of culture and activities. You can admire the monuments, go shopping or vibrate during events. Every year, the avenue hosts the 14th July parade, the arrival of the Tour de France or the Christmas illuminations. The Champs-Elysees are as lively by day as by night. Restaurants, shops, monuments and clubs are all jewels to be discovered and make this avenue a myth. To end the visit in beauty, the ascent of the Arc of Triumph offers a spectacular panoramic view of Paris.