Όλες οι Χώρες – 39 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2004-2009

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 ευρώ - Συλλογές
Έτος έκδοσης: 2009
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
239,00

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Greece (Olympic Games, 2004), Luxemburg (Grand Duke Henri, 2004), Finland (United Nations, 2005), Austria (Austrian State Treaty, 2005), Italy (European Constitution, 2005), Spain (Don Quixote, 2005), Luxemburg (Henri-Adolphe, 2005), Belgium (Atomium, 2006), Finland (Universal and equal suffrage, 2006), Italy (Olympic Winter Games – Turin, 2006), Germany (Schleswig-Holstein, 2006), Greece (Treaty of Rome, 2007), Germany (Schloss Schwerin, 2007), France (Treaty of Rome, 2007), Netherlands (Treaty of Rome, 2007), Portugal (EU Presidency, 2007), Belgium (Treaty of Rome, 2007), Germany (Treaty of Rome, 2007), Finland (90 years of Independence, 2007), Slovenia (France Preseren, 2007), Germany (St. Michael, 2008), Italy (Human rights, 2008), Slovenia (Primoz Trubar, 2008), France (EU Presidency, 2008), Belgium (Declaration of Human Rights, 2008), Portugal (Human Rights, 2008), Germany (Saarland, 2009), Germany (10th Anniversary EMU, 2009), Cyprus (10th Anniversary EMU, 2009), Italy (10th Anniversary EMU, 2009), Italy (Louis Braille, 2009), Slovakia ( 10th Anniversary EMU, 2009), Slovakia (The double Cross, 2009), Greece (10th Anniversary EMU, 2009), Luxemburg (Grand-Duchess Charlotte, 2009), Portugal (10th Anniversary EMU, 2009), Slovenia (10th Anniversary EMU, 2009), Belgium (Louis Braille, 2009), Finland (Finnish autonomy, 2009)