Όλες οι Χώρες – 33 νομίσματα 2 Ευρώ, Συλλογή 2010-2012

Διαθεσιμότητα: 
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Νομίσματα 2 Ευρώ
Έτος έκδοσης: 2012
Ονομαστική αξία: 2 Euro
Ποιότητα: UNC
Μέταλλο: Copper-Nickel
94,00

Η συλλογή περιλαμβάνει τα νομίσματα: Greece (Battle of Marathon, 2010), Luxembourg (Coat of Arms, 2010), Slovenia (Botanical Garden, 2010), Portugal (Portuguese Republic, 2010), Belgium (EU Presidency, 2010), Italy (Cavour, 2010), Finland (150th Anniversary of Finnish Currency, 2010), Germany (Bremen, 2010), Greece (Special Olympics, 2011), Italy (Unification, 2011), Luxemburg (Grand Duc Jean, 2011), Portugal (Fernao Mendes Pinto, 2011), Malta (First elected representatives, 2011), Slovenia (Franc Rozman, 2011), Germany (Cathedral of Cologne, 2011), Slovakia (Visegrad Group's formation, 2011), France (Music Day, 2011), Spain (Alhambra, Granada, 2011), Belgium (International Women's Day, 2011), Finland (Bank of Finland, 2011), Belgium (Queen Elisabeth Competition, 2012), Netherlands (10 Years of EURO cash, 2012), France (Abbe Pierre, 2012), Portugal (Guimaraes, 2012), Portugal (10 Years of EURO cash, 2012), Malta (Majority Representation, 2012), Germany (Neuschwanstein, 2012 ), Greece (10 Years of EURO cash, 2012), Germany (10 Years of EURO cash, 2012), Luxembourg (10 Years of EURO cash, 2012), Cyprus (10 Years of EURO cash, 2012), Italy (10 Years of EURO cash, 2012), Italy (Giovanni Pascoli, 2012)