Μεγάλη Βρεταννία - Truth, One Ounce Silver Proof coin, 2021

Διαθεσιμότητα: 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Silver coins sold out
Έτος έκδοσης: 2021
Ποιότητα: PROOF
Μέταλλο: Silver
Βάρος: 1 οz
Διάμετρος: 38.61 mm
Καθαρότητα: 999
Όριο έκδοσης: 2.500
84,00

The second coin in this inspiring numismatic collection represents Truth - the principle of being and acting truthfully. The allegorical personification of Truth is depicted as a glad-winged figure, holding a mirror in her right arm, symbolic of self-truth. Between her stands a child bearing a palm-branch whom she comforts demonstrating the role of us all to protect the innocent. The coin features an intricately hand-engraved detailed figure inspired by the Victoria Memorial outside Buckingham Palace. The motif is complemented with the Latin phrase – VINCT OMNIA VERITA translated as ‘Truth Conquers All’.